top of page

L’ ImpressionnismeL'impressionnisme est un courant de peinture qui se différencie du romantisme. Contrairement aux précédents courants d’art, l'impressionnisme se concentre principalement sur la vie de tous les jours et les choses relativement insignifiantes. Les tableaux impressionnistes les plus populaires, représentent par exemple, des bâtiments ordinaires, des ponts, des jardins, des gens ordinaires.

Non seulement la thématique des peintures impressionnistes a changé, mais aussi la technique s'est concentrée sur l’intensité de la lumière et des ombres dans une peinture. Les traces du pinceau sont visiblement plus faibles ou plus intenses. De nombreux peintres se sont distingués en créant leurs propres sous-catégories de l’impressionnisme. Par exemple, le néo-impressionnisme est une catégorie que réforme l'impressionnisme et crée des techniques de peinture spécifiques basées sur l'impressionnisme. L’un des plus intéressantes est le pointillisme, qui utilise de très petits points pour créer l’illusion de peintures réalistes.

Histoire de l'impressionnisme:

· conception de l’impressionnisme par un groupe d'artistes français dont Claude Monet est le principal représentant

· diffusion des idées impressionnistes en France et en Europe

· impressionnisme est devenu un des styles artistiques les plus importants du XIX siècle.

· diffusion de la peinture impressionniste à l'échelle mondiale (par exemple sa popularisation en Amérique)


La semaine dernière, j’ai visité une exposition impressionniste qui était une grande source d’inspiration pour ce texte. Pendant cette exposition, j’avais une occasion de voir beaucoup de peintures de Monet, Renoir, Degas et d’autres artistes impressionnistes sous forme digitale. C’était une exposition multisensorielle, il y avait beaucoup de peintures qui ont été projetées sur les murs et changeaient. Mes il y avait aussi d’autres formes comme lumière, musique ou objets qui apparaissaient.

L’ambiance était relaxante, surprenante, et calme, il n’y avait pas beaucoup de gens qui parlaient, mais beaucoup étaient très relaxés. La musique était aussi très adaptée à la peinture et à la lumière. Je recommande la visite de l’ exposition, et je pense qu’elle peut plaire à un public de tout âge.


Impresjonizm


Impresjonizm jest kierunkiem w sztuce, który różni się od romantyzmu. W przeciwieństwie do poprzedzających go prądów artystycznych, skupia się przede wszystkim na życiu codziennym i zagadnieniach pozornie mało istotnych. Na najbardziej znanych obrazach impresjonistów przedstawione są zwyczajne budynki, mosty, ogrody, a także zwykli ludzie. Inna jest zarówno tematyka obrazów, jak i technika malarska, w której najistotniejsza jest intensywność światła i cienia na obrazie. Wyraźnie zaznaczone są ślady pędzla, są one subtelne lub przeciwnie – bardzo intensywne.

W obrębie samego impresjonizmu można wyróżnić kilka podkategorii, stworzonych przez malarzy początkowo malujących swe dzieła według zasad tego prądu. Takim przykładem jest neoimpresjonizm, kierunek który wyodrębnił się z impresjonizmu i dążył do zreformowania specyficznych dla impresjonizmu technik malarskich. Jedną z najciekawszych jego form jest

puentylizm lub pointylizm [z fr. pointiller – kropkować, punktować]. Polega on na stosowaniu techniki małych punkcików, czy kropek.


Najważniejsze fakty z historii impresjonizmu :


• początek impresjonizmu wśród grupy malarzy francuskich, których głównym przedstawicielem jest Claude Monet

• upowszechnienie reguł impresjonizmu w Europie i na świecie

• rozpowszechnienie się impresjonizmu, który ostatecznie staje się jednym z najważniejszych kierunków w malarstwie XIX wieku

• popularyzacja impresjonizmu w Ameryce


W ubiegłym tygodniu byłem na wystawie impresjonistów. Zainspirowała mnie ona do napisania tego tekstu. Podczas wystawy miałem okazaję zobaczyć obrazy Moneta, Renoira, Degasa i innych artystów w formie cyfrowej. Jest to wystawa multisensoryczna, obrazy wyświetlane są na ścianach i zmieniają się. W tle słychać też muzykę, jest światło, pojawiają się podświetlone motywy z obrazów.

Atmosfera jest relaksująca, spokojna, ale i zaskakująca. Nie ma zbyt wielu rozmawiających osób, odwiedzający wystawę wyglądają na zrelaksowanych. Towarzysząca wystawie muzyka jest dostosowana do tematyki obrazów i do zmieniającego się oświetlenia.

Bardzo polecam obejrzenie tej wystawy, myślę, że może się ona spodobać osobom w każdym wieku.

bottom of page