Witaj, zapraszamy do czytania!

      Mamy początek marca. Dni stają się coraz dłuższe i słońce świeci coraz intensywniej. Jednak tegoroczne przedwiośnie jest inne niż zwykle. Po chwilowej ekscytacji związanej z jesiennym powrotem do szkoły większość nauczycieli i uczniów naszej Szkoły od połowy października pozostaje w domu. Lekcje przeniosły się do Internetu. Jedyny kontakt z uczniami to spotkania online w MS Teams. 

      Mimo tych utrudnień drugi numer Gazety Monneta nie tylko się ukazuje w przewidywanym czasie, ale nawet jest bardziej obszerny niż ostatnio i pełen inspirujących nowości. 

  Przedstawiamy Państwu ponad 20 artykułów, w przeważającej części anglojęzycznych. Tematyka, którą prezentujemy, pokrywa się z obszarem zainteresowań naszych uczniów, są to: sztuka i muzyka, literatura, polityka i sport. W drugim numerze nie zabrakło również tematów  społecznych (opieka nad zwierzętami), artykułów związanych z obecną sytuacją w kraju (szeroko ostatnio dyskutowana sprawa wolności mediów), czy też jednego z wiodących obecnie w świecie tematów ochrony zdrowia. 

Cieszy mnie coraz większe zaangażowanie we współtworzenie Gazety uczniów ze Szkoły Podstawowej.

 

       W styczniu dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Pana Jerzego Piskorskiego, współzałożyciela naszej szkoły. Nauczyciele i uczniowie wspominają Pana Jerzego na naszych łamach. Specjalne podziękowania kieruję do Pani Dyrektor Hanny Buśkiewicz-Piskorskiej, za umieszczenie w Gazecie Monneta krótkiego wspomnienia.   

     Tegoroczna zima była sroga, smutna i długa. Żegnamy ją z pewną ulgą. Drugi numer Gazety ukazuje się w czasie przedwiośnia. Za moment przyroda rozpocznie swój nowy cykl. A my nabierzemy nowych sił. Ufam, że teksty w poniższym numerze przyniosą nam wszystkim nieco wytchnienia i pomogą nabrać wiosennego animuszu.   

Gratuluję wszystkim autorom i jestem pod wielkim wrażeniem ich kreatywności. 

 Zapraszam wszystkich Państwa do lektury.  

                  Aleksander Jarnicki  

                     Redaktor Naczelny Gazety Monneta. 

 

      It is the beginning of March. The days are getting longer and the sun is shining more and more. However, this year's early spring is different than usual. After the excitement of going back to school in the autumn, most of the teachers and students of our school have been staying at home since mid-October. Lessons have moved to the Internet. The only contact with students are online meetings on MS Teams. 

      Despite these difficulties, the second issue of Gazeta Monneta is not only released on time, but is even more extensive than the last one and full of inspiring news. 

      We present you over 20 articles, mostly written in English. The topics you will read about correspond to the area of interest of our students. The students write about art and music, literature, politics and sport. The second issue also includes social topics (animal care), articles related to the current situation in the country (the recently widely discussed issue of media freedom), or one of the world's leading healthcare topics. 

      I am glad that students from Primary School are getting more and more involved in co-creating Gazeta Monneta. 

      In January, we received very sad news about the death of Mr. Jerzy Piskorski, the co-founder of our school. Both teachers and students remember Mr. Piskorski in the latest issue of our newspaper. Special thanks go to the Principal of Monnet International School, Mrs. Hanna Buśkiewicz-Piskorska, for placing a short memoir in Gazeta Monneta. 

      This year's winter was harsh, sad and long. We say goodbye to it with some relief. The second issue of Gazeta appears in the early spring. In a moment, nature will begin its new cycle. And we will gain new strength. I trust that the texts in the following issue will bring us all a bit of respite and help us gain spring spirit. 

     Congratulations to all the authors and I am very impressed with their creativity. 

     I invite you all to have a great read.  

                 Aleksander Jarnicki 

                    Editor-in-chief of Gazeta Monneta. 

Daj nam znać co poprawić!

© 2023 by Train of Thoughts. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now